Spletna zbirka vprašanj za presojanje kakovosti je pripomoček tistim, ki se odločajo za presojanje kakovosti lastnega dela in želijo v ta namen zbrati določene odgovore, podatke, stališča in mnenja. Vsebuje okrog 2500 vprašanj, ki jih lahko zastavimo različnim subjektom in jih zato poljubno sestavljamo v ankete/vprašalnike. Zbirko smo s sodelovanjem strokovnjakov iz omrežja izobraževanja odraslih razvili na Andragoškem centru Slovenije v okviru razvojnega projekta Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI v letih 2001 do 2010. V letu 2009 smo prvotni zbirki dodali novo, samostojno, zbirko vprašanj, namenjeno presojanju kakovosti svetovanja v izobraževanju odraslih. Čeprav so vprašanja tako v eni kot drugi zbirki prvenstveno nastajala kot pripomoček pri izpeljavi samoevalvacij, jih je večina uporabna tudi za zunanje evalvacije, tako sprotne kot končne.


 

Prijava

Uporabniško ime:

Geslo:
Prijavi


Prijava

Uporabniško ime:

Geslo:
Prijavi


Projekt sofinancira Evropski socialni sklad.
Spletno uporabo zbirke vprašanj za presojanje kakovosti, ki je bila razvita v okviru projekta Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje odraslih, omogoča Andragoški center Slovenije.

 


© 2006 - 2019 Andragoški center Slovenije